Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

Wat is Directe Toegang Logopedie?
Directe Toegang Logopedie (DTL) betekent dat u zonder verwijsbrief van uw (huis)arts, specialist, tandarts of orthodontist bij de logopedist terecht kunt.

Aanmelding zonder verwijsbrief
Als u of uw kind zonder verwijsbrief bij de logopedist komt, vindt er een DTL-screening plaats. De hulpvraag is hierbij leidend. Tijdens deze screening bepaalt de logopedist of de hulpvraag van u/uw kind thuishoort bij de logopedist.

De logopedist heeft een signalerende functie en is alert op afwijkende symptomen, de “rode vlaggen”. Mochten er “rode vlaggen” zijn dan moet u alsnog naar de huisarts om een verwijzing te halen. Indien er geen rode vlaggen zijn kan de logopedist direct overgaan tot de logopedische anamnese en onderzoek. De logopedist informeert (met toestemming van u) uw huisarts.

Hoe ziet een DTL-screening eruit?
De screening bestaat uit:
– De kennismaking
– Het bespreken van de hulpvraag van u/uw kind
– De logopedist toetst de hulpvraag op de aanwezigheid van afwijkende symptomen, de zogeheten “rode vlaggen”
– Het bespreken of de huisarts wel/niet geïnformeerd wordt over de uitkomst van de DTL-screening
– Het geven van advies m.b.t. het wel/niet overgaan tot onderzoek en behandeling