Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

De screening is een korte logopedische zitting met patienten die zonder verwijzing van een arts naar de logopedist gaan. Gedurende een korte screening inventariseren wij de hulpvraag, bepalen we of er een indicatie is voor verder onderzoek, gaan we na of er geen contra-indicaties zijn, informeren/adviseren we waar mogelijk de patient en vervolgens informeren we uw (huis)arts.

Door de volgende zorgverzekeraars wordt DTL vergoed:
DSW, ENO, Z&Z, Multizorg, ONVZ, VVAA, PNO/Beter dichtbij, Ditzo, Amersfoortse/Salland, Energiek, Holland Zorg, IAK (voor ASR), Avitae (voor ASR), Caresco (voor ASR).

Géén DTL vergoeding voor:
De Friesland Zorgverzekeraar