Dyslexie

Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van lees- en spellingproblemen en dyslexie of het vermoeden daarvan. De zorgverzekeraar vergoedt onderzoek en diagnostiek. Dit onderzoek en het verkrijgen van de dyslexie verklaring gebeurt bij een instelling en/of GZ-psychologenpraktijk. Indien er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie dan wordt tevens de behandeling vergoed. In 2012 kunnen ouders bijvoorbeeld aanspraak maken op vergoeding als de dyslexiezorg vóór de 12e verjaardag van hun kind aanvangt. De therapeuten bij bovengenoemde instelling en personen geven dit vanuit een DBC-budget, wat door de zorgverzekeraar beschikbaar wordt gesteld. Indien er sprake is van minder enstige dyslexie, of een vermoeden daarvan of er zijn lees- en/of spellingsproblemen , of er zijn meerdere problemen op het gebied van taal, spraak, spelling, auditieve functies, is het behandelen door de logopedist geïndiceerd. Op verwijzing van de huisarts, specialist kan de behandeling gestart worden. De vergoeding valt dan onder de basiszorg van de zorgverzekeraar.

Klik hier voor een stapsgewijze uitbreiding vergoedingsregeling dyslexie.

Stichting Taalhulp

Taalhulptips: stichting Taalhulp
F&L methode stichting Taalhulp
Artikel uit Logopedie en Foniatrie: Pscyholinquistische methode voor lees- en spellingproblemen