Vroegbehandeling en Early intervention

Early intervention is ontwikkelingsgericht stimuleren. Bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand, syndromen (o.a. Down Syndroom) is er sprake van een andere manier van ontwikkelen. Zij ontwikkelen zich langzamer en op een specifieke manier. Al vanaf het begin van de geboorte kunnen ouders en opvoeders een grote bijdrage leveren aan zijn of haar ontwikkeling. Wanneer ouders Early intervention begeleiding krijgen leren zij nauwkeuriger naar hun kind te kijken, adequater te reageren op de initiatieven van hun kind en de juist volgende stapjes aan te bieden.

Het Early intervention programma ‘Kleine Stapjes’ is door de Stichting Down Syndroom vanuit Australië naar Nederland gehaald. Dit programma is echter ook geschikt voor allerlei andere ontwikkelingsachterstanden en syndromen. Het programma bestaat uit vijf onderdelen die de mijnpalen in de ontwikkeling behandeld.

1. Grove motoriek

2. Fijne motoriek

3. Communicatievaardigheden (taalbegrip en taaluiting)

4. Cognitieve ontwikkeling

5. Sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor de opvoeding van een kind met Downsyndroom moet men meer tijd uittrekken. Extra individuele aandacht is voor deze kinderen een noodzakelijke voorwaarde voor hun ontwikkeling. Op iets langere termijn plukt men de vruchten van deze intensieve begeleiding in de voorschoolse periode. De integratie op school verloopt beter en de leerkrachten hebben positievere verwachtingen.

Early intervention biedt een goede start voor zowel de ouder als het kind. De ouder leert dat intensieve begeleiding voor het kind belangrijk is. Dit geldt niet alleen voor de eerste jaren maar ook daarna.

Een zorgaanbieder kan eventueel ondersteuning bieden bij het uitvoeren van Early intervention bij u thuis. U kunt de ontwikkeling van uw kind stimuleren samen met de (pre) logopedist en de fysiotherapeut. Al vroeg na de geboorte kunt u starten met Early intervention. Zo voorkomt u een al te grote achterstand in zijn of haar ontwikkeling en bereid het kind voor op de volgende omgeving, de school.

Het uitgangspunt waar wij vanuit gaan is:

Een duidelijke visie op de rol van ouders: zij verdienen respect als deskundige met betrekking tot hun eigen kind. Dit wil zeggen dat ouders een cruciale rol spelen in de opvoeding, met name van een kind met een verstandelijke handicap, omdat dit kind meer op opvoeding is aangewezen dan andere kinderen. Zij moeten de middelen en steun aangereikt krijgen die zij nodig hebben om hun kind te begeleiden voor en tijdens de schoolperiode.