Kwaliteit

Ondanks de veranderingen in het zorgverleningsysteem en de vergoedingsregels, staat de cliënt centraal. De kwaliteit van aandacht en zorg willen wij voorop stellen. De samenwerking tussen de verschillende disciplines (o.a. in Medisch Centrum Buitenhove) biedt ons meer mogelijkheden om dit te bewerkstelligen. De meerwaarde voor het behandeltraject kan hierdoor vergroot worden. 

De kwaliteit van leven wordt in hoge mate bepaald door de mogelijkheid van communiceren. Wanneer er een probleen is in een alledaagse bezigheid, zoals spreken en horen, kan dit zowel voor kinderen die in ontwikkeling zijn, als voor volwassenen, in meer of mindere mate ingrijpend en bepalend zijn. Eén ding is zeker, een positieve verandering, vooruitgang, is gewenst. Als logopedist bieden wij graag hulp op maat, waarbij professionaliteit en vriendelijkheid voorop staan.

Om deze kwaliteit te waarborgen zijn we als logopedisten lid van verschillende kringen en netwerken en staan we ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici. Eéns per vijf jaar moeten we opnieuw aan de hand van scholingen/cursussen een herregistratie aanvragen, zodat we weer vijf jaar gekwalificeerd zijn. We werken verder volgens de protocollen en richtlijnen zoals die door de beroepsvereniging zijn opgesteld.