Qualizorg

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze logopediepraktijk en onze logopedist(en). Daarom neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen bevraagd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd  QDNA . Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en volledig anoniem. De logopedist vraagt uw toestemming om na een aantal behandelingen deze vragenlijst toe te sturen. Ook na afsluiten van de behandeling wordt om uw medewerking en invullen gevraagd. Er wordt via de e-mail een verzoek  gestuurd om deel te nemen.

Wij stellen uw deelname erg op prijs!