Riemke Plantenga

 

Mijn naam is Riemke Plantenga (1985) en ben in 2007 afgestudeerd aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Ik heb de afgelopen jaren met name ervaring opgedaan in de vrije vestiging. Aan het begin van mijn loopbaan heb ik ook gewerkt in het onderwijs en het ziekenhuis/verpleeghuis. 

Als logopediste heb ik dus ervaring in het onderzoeken en behandelen van allerlei logopedische stoornissen, maar leer ik elke dag weer bij. Geen behandeling is hetzelfde en daar op in te spelen is altijd weer een enorme uitdaging. 

Mijn werk als logopedist is dus elke dag anders. Ik vind de diversiteit tussen de verschillende stoornissen erg leuk, maar ook het werken met verschillende leeftijden (zowel kinderen als volwassenen) spreekt mij aan! Samen werken aan de hulpvraag staat daarbij voorop. Ouders als co-therapeut, maar ook derden zoals leerkrachten en andere (medische) betrokkenen zijn belangrijk in het behandeltraject. 

Doordat we praktijk houden in Medisch Centrum Buitenhove wordt deze samenwerking ook gestimuleerd, is er de mogelijkheid om projectmatig te werken en indien mogelijk kunnen consulten gecombineerd worden. Er zijn korte lijnen en de cliënt weet waar welke zorg wordt geboden. 

Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici en heb mij bijgeschoold op diverse gebieden:
Logopedie en tandheelkunde: afwijkende mondgewoonten die invloed uitoefenen op het gebit (Folders);
Articulatietherapie bij ernstige uitspraakproblemen van jonge kinderen;
Logopedie bij kinderen met (vermoedens van) autisme spectrum stoornissen (ASS);
Eet- en drinkproblematiek bij jonge kinderen I en II (registratie tot preverbaal logopediste);
Dyslexie in het primair onderwijs;
Parkinsonscholing voor logopedisten daarmee lid van ParkinsonNet.

Momenteel school ik mij bij op het gebied van mediërend leren (hoe kun je kinderen leren leren). Ik heb module 1 en 2 er inmiddels op zitten. 

Tot slot neem ik deel aan een kwaliteitskring Noord-Oost Friesland en het netwerk vroegbehandeling van 0-6 jaar. 

Tot ziens in Logopediepraktijk Buitenhove! 

Kwaliteitsregisternummer: 19908796391