Tarieven

Tarievenlijst logopedische zorg 2015

Jaarlijks worden door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) de tarieven voor logopedie vastgesteld. Sinds 2016 zijn de tarieven niet meer aangepast i.v.m. vrije marktwerking. 

1.

Per reguliere individuele behandeling

  € 38,03

2. 

Specifieke individuele zitting: preverbale logopedie

  € 76,05

4.

Eenmalig specifiek onderzoek (op medische indicatie)

    € 76,05

5.

Uittoeslag (behandeling aan huis)

  € 21,74
       
 

 Indien uw zorgverzekeraar dit heeft ingekocht, wordt het volgende vergoed:

   

4.

Screening directe toegang

  € 19,01

5.

Telefonische zitting

  € 19,01

6.

Internet zitting / telelogopedie (Skype)

  € 38,03
       
 

Overige tarieven:

   
7. 

Overleg met derden

  € 76,05

8.

Uittoeslag

  € 21,74

9.

Verslaglegging aan derden

  € 76,05

10.

Verzuimtarief 

  € 24,30