LogoTube

Hieronder bevinden zich vier filmpjes waarin logopedie in het algemeen en bij verschillende behandelgebieden nader wordt toegelicht.

Logopedie en taalachterstand

Dankzij de logopedist – spraak en taal

Dankzij de logopedist – stem

Dankzij de logopedist – Parkinson

Logopedie bij eet- en drinkproblematiek